Consono är konsultbyrån inriktad på kollektivtrafik. Den djupa kunskapen och passionen finns inom trafikrelaterad information, biljettrelaterade frågor samt inom öppna data. Vi har gedigen erfarenhet av strategiarbete, affärsutveckling, konceptutveckling dels för enskilda företag och dels för företag inom samverkan.

Strategiutveckling

Genom att lägga ihop och analysera information från olika källor som exempelvis rapporter, intervjuer, workshopar, omvärldstrender eller bara fragment från olika källor, omvärld, kunder etc skapar vi en helhetsbild och en strategisk inriktning.

Affärsutveckling

Utgångspunkten i affärsutvecklingen är visionen och strategin. Härifrån tar vi in input från kunder och omvärld samt utifrån den egna organisationens förutsättningar där vi slutligen utvecklar den befintliga affären.

Konceptutveckling

Att realisera en strategi eller en ny affärsplan gör vi genom marknadsanalyser, att stöpa om tjänsterna, förändra det kommunikativa budskapet, samt försäljningsaktiviteter.  Helt enkelt genom att utveckla konceptet